Algemene Inleiding over hoofdpijn / migraine

Ruim 3 miljoen Nederlanders hebben regelmatig last van spanningshoofdpijn of clusterhoofdpijn of migraine. Dit houdt in, dat ongeveer één op de 7 Nederlanders structureel medicatie gebruikt om die hoofdpijnen te onderbreken en of te verminderen.
Deze hoofdpijnklachten kosten de Nederlandse staat 3,5 miljard per jaar verdeeld over de kosten van behandeling, inclusief medicatie en het werkverzuim. (cijfers 2010)
De reguliere geneeskunde, artsen, doktoren, specialisten en de van hen afhankelijke (para) medici behandelen de hoofdpijnklachten alleen symptomatisch, hoofdzakelijk in de vorm van medicatie.

Men behandelt dus de gevolgen en niet de oorzaken.
Renny de Bruyn heeft een werkwijze ontwikkeld om de oorzaken van hoofdpijnen te achterhalen, te behandelen en daarom ook op te lossen.
Deze methode beschrijft hij ook in zijn boek “Nooit meer Hoofdpijn” en past deze behandelwijze toe in zijn eigen praktijk.