Begeleiding

Met de patiënt samen worden oplossingen gezocht en gevonden om in denken en doen zodanig te veranderen, dat hij zich bewuster is van zijn wensen en verlangens en deze op zijn eigen wijze in woord en daad naar buiten brengt.

Via massage of mobilisatie of manipulatie worden lichamelijke blokkades doorbroken met als doel vermindering van klachten te realiseren.

De patiënt, cliënt krijgt gerichte thuisopdrachten, handvatten en praktische oefenstof om daadwerkelijk en bewust aan de slag te gaan om positieve veranderingen in zijn denken en doen te bewerkstelligen.