De 13 Beginselen

Renny de Bruyn’s Beginselen

1. Leiden i.p.v Lijden

Essentieel is, dat je je geluk en je gezondheid in eigen hand neemt en onafhankelijk wordt van de macht en de onmacht van anderen, zowel van die uit het verleden als van die uit het heden. Dit maakt of je lijdt onder het leven en je lichaam of dat je de leider van je leven en je lichaam wordt.

2. Hoe meer je geeft, hoe minder men om je geeft.

Als je in welk opzicht ook teveel geeft, word je in de ogen van de ander steeds minder waard, minder betekenisvol, minder gerespecteerd en zal de ander steeds meer gebruik en misbruik van je maken.

3. Als je het gedrag van de ander wilt veranderen, dien je je eigen gedrag naar de ander toe te veranderen.

De ander zal op basis van zijn eigen onbewuste patronen zijn eigen gedrag blijven herhalen. Pas als jij bewust je anders, in het voordeel van jezelf, zal gaan gedragen, wordt de ander zich ook bewust van zijn eigen gedrag naar jou toe en zal dan eerder uitgenodigd worden dat gedrag te veranderen.

4. Onderdrukte emotionele pijn vertaalt zich in lichamelijke pijn = fantoompijn.

Niet naar buiten gebrachte negatieve gevoelens worden via electro-chemische weg naar het lichaam gestuurd om daar klachten te presenteren,waardoor jij door je lichaam uitgenodigd wordt daar verandering in aan te brengen. Of via gedragsverandering en-of via verandering in de inhoud van je bestaan.

5. Als ik mezelf schuldig maak aan saboterende schuldgevoelens, ben ik dus zelf ook schuldig aan die schuldgevoelens.

Veranderingsprocessen worden vaak belemmerd door saboterende schuldgevoelens, die ons onterecht verantwoordelijk laten voelen voor het welzijn van de ander, terwijl die ander zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen en te dragen.

6. Zij, die zo vrij zijn te profiteren van de pijn, zullen nooit pijnvrij zijn.

Patiënten, die onbewust of bewust hun pijn en klachten gebruiken om daar voordeel uit te halen (ziektewinst) willen en zullen nooit beter worden. Deze macht van de onmacht van de meelijwekkende patient is een valkuil voor veel medici én de mantelzorg van de patiënt.

7. Als we ons laten leiden door de angst voor het nieuwe gedrag, dan blijven we lijden onder de zekerheid van het oude gedrag.

Het patroon van het ziekmakende oude gedrag wordt vaak in stand gehouden, omdat het bekend, vertrouwd, “veilig”is. Het geeft op korte termijn schijnbare tevredenheid, maar op de lange termijn schaadt dat gedrag ons geluk en onze gezondheid. Stap voor stap doorbreken van dat patroon geeft uiteindelijk echte voldoening.

8. Mijn gevoelige plek is een plek, die gevoelig is voor mijn gevoelens.

Onderdrukte, ontkennende gevoelens manifesteren zich in het lichaam op mijn gevoelige, zwakke plaats. Gevoeligheid en zwakte, omdat daar mijn symbolisch zwakke plek, mijn kwetsbaarheid, mijn overgevoeligheid zit.

9. Openheid geeft altijd openingen.

Openhartigheid in de communicatie, beiderzijds kwetsbaar opstellen, biedt uiteindelijk de mogelijkheid tot oplossingen, omdat de ander respectvol gekend wordt als hulpbron.

10. De kwaliteit van de communicatie tussen je Bewustzijn en je Onderbewustzijn bepaalt de kwaliteit van je geluk en gezondheid.

In je onderbewustzijn zetelt het weetgevoel, het gevoel dat weet wat jou gelukkig en gezond maakt, zowel op de wijze waarop je je leven invulling geeft, als de wijze, waarop je wil communiceren met de wereld. De kwaliteit van de verbinding van je bewuste zijn met dat onderbewuste weten en geweten bepaalt de kwaliteit van leven voor jou en voor de anderen.

11. Als je goed in je vel zit, zit alles in je vel goed.

Je vel, je huid omvat heel je lichaam, dat alle organische en motorische weefsels bevat. Als je je gevoelsmatig lekker en gelukkig voelt, dan zullen al die weefsels zich ook lekker en gelukkig = gezond voelen.

12. De Zin van Ziek zijn is dat je er beter van wordt.

Als we spontaan ziek worden, klachten of pijn hebben, dan is dat een signaal, een protest van het lichaam, dat we gevoelsmatig onszelf pijn doen, over onszelf klagen of ziek worden van onze eigen keuzes of beslissingen. Door te achterhalen, wat de oorzaak is en vervolgens verandering brengen in die oorzaak, zal ons lichaam minder of geen reden meer hebben om te protesteren.

13. Heb ik last van mijn lichaam of heeft mijn lichaam last van mij??

Onbewust spreken we het eerste gedeelte heel vaak uit. Omdat we ons lichaam zien als een soort automaat, die maar te doen heeft wat wij wensen. Gevoel, hart en ziel zetelen in het lichaam. Als we daar niet of te weinig naar luisteren, zal het lichaam via lastige lichaamstaal vertalen wat we uiteindelijk wel echt wensen en verlangen.