De drie echte hoofdoorzaken van hoofdpijn

Nee, geen hormonen, geen familiekwaal, geen chocolade, varkensvlees, of te veel of te weinig koffie. Dit zijn wel triggers die hoofdpijn oproepen, versterken of provoceren, maar géén veroorzakers.

De echte oorzaak is emotionele stress. Als onze gevoelshersenen in kwantiteit of kwaliteit te veel negatief geprikkeld worden, ontladen ze zich door hoofdpijn. Dat is een proces dat zich in het onderbewuste afspeelt. Pas als de hoofdpijn optreedt, zijn we ons bewust van de pijn.

Het boek “Nooit meer Hoofdpijn” verklaart welke processen in dat onderbewuste plaatsvinden en hoe we dat kunnen herkennen en onderkennen en hoe we dat proces kunnen doorbreken.
Er zijn drie karakteristieken waar bijna iedere hoofdpijn c.q. migrainepatiënt aan voldoet. Het kan om één van de drie in expliciete mate gaan, maar het kan ook een samengaan van alle drie zijn.

1. Conflict
De eerste oorzaak van hoofdpijn / migraine is een conflict tussen ons weetgevoel, wat het gevoel is, dat uiteindelijk weet, wat goed voor ons is en ons saboterende gevoel, het gevoel, dat ons saboteert, omdat het gericht is op wat de ander(en) van ons wenst.
Deze saboterende gevoelens zijn oneigenlijke gevoelens, die ons aangeleerd zijn of die we onszelf aangeleerd hebben in een periode, waarin we nog afhankelijk waren van de ander(en).

2. Ergernis c.q. irritatie
De tweede oorzaak, die, onbewust, bijna altijd meespeelt bij hoofdpijn / migraine is
ergernis /irritatie en gelijkende gevoelens daarvan: boosheid, teleurstelling, frustratie en verdriet.
Vaak lijkt het, dat deze gevoelens opgeroepen worden door het gedrag van de ander, maar veel meer en eerder wordt de hoofdpijn / migraine opgeroepen doordat we deze gevoelens hebben over onszelf. Anders gezegd: irritatie, ergernis e.d. aan onszelf leidt veel directer en eerder tot hoofdpijnklachten.

3. Schikken en Slikken
Hoofdpijn- en migrainepatiënten hebben gemeen, dat het idee, de gedachte, het belang, het oordeel, de mening van de ander over henzelf belangrijker is, dan wat zij er zelf van vinden en hoe het voor henzelf voelt.
Het belang van de ander is belangrijker dan het belang van zichzelf.
Dat te primair op de ander gericht zijn kan op twee manieren:
Actief: door zijn over- en bovenmatige belangstelling, betrokkenheid en bemoeizucht heeft de hoofdpijn- en migrainepatiënt de neiging om zoveel mogelijk voor de ander te regelen, te organiseren, op zich te nemen en in te vullen.
Passief : de hoofdpijn- en migrainepatiënt heeft een bijna obsessieve manier aangeleerd om aardig gevonden te worden, dus zal zich dwangmatig zoveel mogelijk aanpassen, schikken en voegen naar de wensen, verlangens en behoeften van de ander.

Met de patiënt samen wordt onderzocht en achterhaalt, wat bewust en onbewust de valkuilen, blinde vlekken en ontkenningen zijn en worden handvatten aangereikt om gedachten en gedrag te veranderen, patronen te doorbreken en overtuigingen te herprogrammeren, zodat de patiënt gelukkiger met zichzelf wordt en daardoor gezonder zal functioneren.