Kinderen met hoofdpijn

Het aantal kinderen met hoofdpijn neemt de laatste jaren gestaag toe.
De belangrijkste reden daarvan is, dat de druk op en de belasting van de kinderen steeds groter wordt. Kinderen die door hun aanleg gevoelig zijn voor hoofdpijn krijgen hier eerder last van. Het moeten voldoen aan de eisen, verwachtingen en verlangens van hun opvoeders in combinatie met een afname van het (buiten) spelende kind, maakt dat deze kinderen eerder en vaker hoofdpijn presenteren.
Het aangepaste kind is onder te verdelen in een voor ieder kind typerend gedrag:

Het geparentificeerde kind
Het kind dat als kind al een ouderfunctie krijgt. Het heeft emotionele of sociale zorg voor een of beide ouders, terwijl het nog kind wil zijn.
Emotionele zorg betekent dat het zich (te) verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de ouder(s).

Het Florence Nightingale kind
Het kind dat de verantwoording en de verplichting krijgt om te zorgen voor een lichamelijk en-of geestelijk of sociaal gehandicapt zusje of broertje.

Het Tweederangs kind
Dit kind speelt in het gezin de figurantenrol. Een ander kind heeft de hoofdrol vanwege bepaalde exclusieve kwaliteiten: het andere kind is intelligenter, mooier, sportiever, muzikaler,enz.

Het Bemiddelaarskind
Dit is het kind wat in een gezin de taak heeft de vrede te handhaven, de rust te waarborgen en de ruzies te sussen.
Tussen kinderen onderling, tussen ouder(s) en een ander kind of kinderen en -het meeste ingrijpend- tussen de twee ouders.

Het doodgeknuffelde kind
Dit kind heeft angstige, wantrouwende, overbeschermende ouder(s) die elke tegenslag, tegenwind, tegenkracht, die het kind eventueel zou kunnen ondervinden, op voorhand al tegenhouden.

Het doel van mijn behandeling bij deze kinderen is om verandering aan te brengen in het systeem, waarin het kind functioneert, voornamelijk het stamgezin en de school.
Ouders en andere opvoeders zullen in hun gedrag naar het kind toe zich enerzijds milder, toleranter en verdraagzamer dienen op te stellen in hun verwachtingspatroon en anderzijds het kind meer moeten stimuleren (buiten) te spelen en te sporten.