Nevenactiviteiten

Renny de Bruyn behandelt en begeleidt patiënten die zich melden omdat ze lichamelijk ongemak of pijn ervaren. Zijn uitgangspunt is dat lichamelijke klachten zich manifesteren, omdat de patiënt emotionele pijn uit het verleden en/of heden onderdrukt c.q. niet naar buiten brengt.

Spontane pijn, pijn die van zelf komt, zonder aantoonbare oorzaak is een signaal van het lichaam dat we onszelf pijn doen of laten doen. Pijn is dus eigenlijk een positieve boodschap van ons lichaam die ons vraagt en uitdaagt tot zelfonderzoek, tot zelfreflectie om bij ons zelf de echte oorzaak van pijn te achterhalen, op te lossen en daardoor genezing te realiseren.

Lezingen

Op basis van bovengenoemd uitgangspunt verzorgt hij lezingen, door middel van een Power-Point presentatie, voor sociaal-maatschappelijke, medische- en onderwijskundige instellingen.