Visie en behandelwijze hoofdpijn

De oorzaak van hoofdpijn is altijd een electro-chemische reactie van het emotionele brein van de patiënt.
Dit pijnlijk signaal is een (bio)logische reactie op de oneigenlijke keuzes, die de patiënt maakt in de wijze, waarop hij zich gedraagt t.o.v. de andere(n) of in de wijze, waarop de patiënt wezenlijke invulling geeft aan de inhoud van zijn bestaan.
M.a.w. de patiënt doet zichzelf “pijn” door de manier, waarop hij respectloos omgaat met zijn eigenlijke goede gevoelens.
Renny onderzoekt, met de patiënt zijn blinde vlekken en valkuilen en de zichzelf saboterende gevoelens en gedachten en achterhaalt op deze wijze de werkelijke oorzaak van de hoofdpijn.
Vervolgens worden oplossingen aangeboden om de patiënt in gedrag en gedachten eigenlijker en dus gezonder te laten functioneren.
Dit gaat d.m.v. thuisoefeningen en opdrachten om in de periodes tussen de behandelingen de patiënt actief te betrekken in het veranderingsproces.