Visie

Een gelukkige geest heeft een gezond lichaam.

Lichamelijke klachten, die vanzelf spontaan zonder direct aanwijsbare oorzaak ontstaan, zijn vaak een manifestatie van onbewust verdrongen gevoelens. Die onderdrukte gevoelens uiten zich in en via het lichaam, een (bio) logische wetmatigheid.

Onderdrukte wensen, verlangens en behoeften in verandering van gedrag of wijziging van keuzes in de inhoud van het bestaan vinden een uitweg via de taal van het lichaam: pijn, klachten, ziektes.
De essentie van de begeleiding van Renny de Bruyn is het achterhalen van de uiteindelijke oorzaak van de lichamelijke klachten en het oplossen daarvan om zodoende een genezend effect te realiseren.

“Als je goed in je vel zit, zit alles in je vel goed”