Welke gedragstypes zijn ontvankelijker voor hoofdpijn / migraine

De hieronder vermelde types zijn mensen, die door hun aangeleerde gedrag eerder hoofdpijn genereren. Deze types hebben dus niets met hun oorspronkelijke, originele, natuurlijke karakter en aanleg te maken. Wat van nature is verkregen leidt per definitie, ook in dit hoofdpijn verhaal, niet tot hoofdpijn. Het brein geeft nooit van nature zomaar, zonder aanleiding of oorzaak, hoofdpijn.
Gedrag is aangeleerd en kan dus oneigenlijk, onnatuurlijk, saboterend voor de persoon zelf zijn.

Als deze persoon zich, vaak onbewust, onnatuurlijk gedraagt en oneigenlijke keuzes maakt, reageert het brein, zeker als dat gevoelig is voor hoofdpijn / migraine met hoofdpijnklachten.
Lees meer in “Nooit meer Hoofdpijn”

In zijn praktijk gaat Renny met de patiënt samen onderzoeken en achterhalen bij welk type hij het meeste past en gaat d.m.v. cognitieve gedragstherapie de kern van dat gedachten en gedragspatroon stap voor stap veranderen.

Piekeraars
Hoofdpijnklanten zijn vaak ook piekeraars. En maar denken, denken, denken en maar malen, malen, malen en maar herkauwen en herkauwen. Het zijn mensen die blijven denken en maar niet tot daadkracht komen, vaak op basis van onzekerheid, faalangst en een minderwaardigheidsgevoel.

Moeters
Hoofdpijnmensen zijn ook vaak moeters. Mensen die moeite hebben om een keuze te maken tussen moeten, mogen, kunnen en wensen en die van zichzelf altijd en overal zo nodig van alles moeten.

Invullers
Een mens heeft gemiddeld 35.000 gedachten per dag. De meeste daarvan zijn onbewust. De groep mensen met hoofdpijn hebben niet alleen maar meer gedachten, maar zijn er zich ook meer bewust van. En ze vullen ook vaak de gedachten van een ander in, wat ook weer op basis van onzekerheid gebeurt.

Toekomsters
Hoofdpijners zijn ook mensen, die moeite hebben met leven in het hier en nu.
Hoewel ze met hun doen in het heden zijn, zijn ze sterk geneigd met hun gedachten in de toekomst te zijn, zowel op korte als op lange termijn. Ze zijn daardoor heel druk in hun hoofd.

P-personen
P-personen zijn vaker vrouwen dan mannen. Ze hebben vier karakteristieke P-kenmerken in hun gedrag: Perfectie, Prestatie, Plicht en Pleasen en dan in een mate, die Te is, waardoor ze dwangmatig gedrag gaan vertonen.

Bemoeials
Een van de drie uitlokkende factoren van hoofdpijn is het te veel, te vaak gericht zijn op de ander. Dat wordt meestal positief uitgelegd als zijnde betrokken zijn op, aandacht hebben voor, gericht zijn op. Vaak zit daar echter een flink eigenbelang achter en wordt het bemoederen en bemoeien.

Ik-doe-het-zelvers
Het zijn mensen die het zo nodig zelf allemaal willen organiseren, regelen, afmaken, plannen. Ze hebben de neiging te veel op hun nek te nemen, omdat ze te veel moeite en problemen hebben met hulp vragen, uitbesteden, anderen inschakelen e.d.

Voor het oog van het kerkvolkheiligen
Dit zijn de hoofdpijnpatiënten, die voortdurend zich willen bewijzen, omdat ze zich bedreigd voelen door de be- en veroordeling en kritiek van anderen. Die gaan rennen en lopen en zich haasten, vooral als ze in het zicht zijn van de ander(en).

ik-kan-het-toch-veel-beter-weters
Inderdaad dit zijn de betweters onder ons. Ze denken het niet alleen beter te weten, ze handelen er ook naar. Dat betekent niets uitbesteden, aan anderen overlaten of uit handen geven. Zelf doen dus, want de ander doet het toch minder goed dan zijzelf.

Jagers
Altijd gehaast, altijd gejaagd, altijd in de vijfde versnelling.
Ze maken indruk door de indruk te wekken, dat ze het druk hebben.
Ze rennen, ze pezen, ze sjezen. Alsof ze altijd achter hun vodden gezeten worden, terwijl ze natuurlijk zichzelf achter de vodden zitten.

Ja-Knikkers
De Ja-knikkers, die als ze op een olieveld zouden staan, een rijkdom aan het zwarte goud naar boven zouden oppompen. Door “ Ja“ te zeggen krijgen ze het gevoel dat de ander hen aardig, sympathiek en lief vindt.

Moeder Teresa’s
Zij die altijd en overal voor iedereen klaarstaat: Miss Charitas. Ze zorgt, bezorgt, is bezorgd, neemt voorzorg, nazorg. Ze is een en al zorg. Ze is een zoogdier waar Jan en Alleman en vrouw hun voeding halen, totdat ze zelf uitgeput raakt.

Kopzorgers
De kopzorgers trekke n de pijn, ellende, depressiviteit, conflicten, zorg en moeilijkheden die de ander heeft naar zich toe. Ze maken die van zichzelf. Ze hebben dus kopzorg om de ander. Overigens kan dit een slinkse manier zijn om daardoor zelf in de belangstelling te komen.

“Sorry ik heb hoofdpijners”
Deze categorie gebruikt hoofdpijn-onbewust- als excuus om een bepaald gedrag, waar ze geen zin in hebben, te vermijden. Deze patiënten voelen zich onschuldig en denken dat ze geen invloed op hun hoofdpijn kunnen uitoefenen. Dit zijn patiënten, die neigen nogal eens tot slachtoffergedrag.

Oppotters
We kunnen ons hoofd als een pot zien, die we kunnen volstoppen met allerlei gevoelens. Als we die niet of te weinig uiten, kan die pot ook wel eens overvol raken of zelfs uit elkaar barsten. Dat doet dan zeer, want dat is hoofdpijn of migraine.

Zelfpijnigers
Een grote groep koppijners heeft hoofdpijn omdat ze emotionele pijn hebben van leed dat ze zichzelf aan doen. Ze zijn te onderscheiden in een groep passieve pijnlijders en een groep actieve pijnlijders.
De passieve pijnlijders passen zich voortdurend aan.
De actieve vragen door hun te veel aan activiteiten teveel van zichzelf. Beide groepen neigen naar zelfkastijding (automutulatie) : de pijn nodig hebben om te kunnen bestaan, om te kunnen functioneren.