Werkwijze

Pijn of klachten, die spontaan ontstaan of na een blessure blijven bestaan, zijn meestal het gevolg van het bewust of onbewust ontkennen of onderdrukken van negatieve gevoelens.
Deze negatieve gevoelens leiden tot de productie van pijnprikkels en/of pijnstoffen, die klachten geven in het fysieke of organische lichaam.

Behalve dat de klachten fysiotherapeutisch en/of osteopatisch behandeld worden, wordt ook samen met de patiënt onderzocht, wat de oorzaak is van die klachten en hoe deze oorzaak kan worden opgelost.

Dit is een essentie in mijn werkwijze. Mijn uitgangspunt is, dat als de klacht alleen symptomisch behandeld wordt, die of telkens weer terugkomt of zich op een andere wijze lichamelijk manifesteert.

Heb ik last van mijn lichaam of heeft mijn lichaam last van mij?