Wetenschap en Weetschap

De wetenschap weet niet wat de oorzaak is van hoofdpijn.
De weetschap weet wel, waardoor hoofdpijn veroorzaakt wordt.
De wetenschap bewijst wat de weetschap al lang weet.

1. De weetschap weet, dat hoofdpijn ontstaat door pijnprikkels en-of stressstoffen vanuit het emotionele brein. Deze pijnprikkels prikkelen de hersenvliezen en de stressstoffen verkrampen deze vliezen.

2. De weetschap weet, dat deze pijnprikkels en stressstoffen vanuit het emotionele brein aangestuurd worden, als de betreffende persoon zichzelf saboteert door oneigenlijk, onecht, onnatuurlijk gedrag.

3. De weetschap weet, dat als ik mezelf pijn of verdriet doe, zonder dat ik het besef of wil beseffen, er pijnprikkels of stressstoffen vanuit het emotionele brein worden geproduceerd, die mij hoofdpijn / migraine bezorgen.

4. Alle gevoelens die ik over mezelf heb, uiten zich via lichaamstaal in mijn lichaam. Die gevoelens worden vertaald via een chemische en-of electrische reactie. Als het emotionele brein zich gespannen voelt over het eigen gedrag of eigen functioneren, kan dit brein hoofdpijnprikkels of hoofdpijnstoffen aansturen, die hoofdpijn of migraine veroorzaken, zeker als de betreffende patiënt in aanleg hoofdpijn of migrainegevoelig is. In mijn boek “Nooit meer hoofdpijn” wordt deze thematiek nader verklaard en uitgewerkt. En wordt helder uitgelegd, hoe de hoofdpijnpatiënt kan voorkomen hoofdpijnpatiënt te blijven. In zijn praktijk werkt Renny met deze patiënten om in een één op één situatie de individuele hoofdpijnproblematiek te doorbreken.

Over Renny
Van onderwijzer naar gymleraar naar fysiotherapeut naar osteopaat naar NLP master.
Renny de Bruyn is geschoold in het onderwijs, sport en lichamelijke en geestelijke geneeskunde.
Vanaf 1984 heeft hij in zijn praktijk zijn eigen stijl ontwikkeld.

De kern van zijn begeleiding en behandeling is erop gericht de echte oorzaken van lichamelijke klachten te achterhalen. De oorzaken zijn meestal gelegen in het onvolledig luisteren naar het eigen emotionele brein. Men denkt en doet, maar men is te weinig in contact met het eigen goede gevoel.

Het brein, waar het eigen gevoel in zetelt, kan via pijnprikkels en –of stressstoffen pijn en klachten veroorzaken. Nadat met de patiënt is achterhaald, wat de oorzaak van de klachten is, worden methodes, middelen en mogelijkheden aangereikt om verandering te realiseren.
Deze verandering is meestal gelegen in de inhoud van het leven van de patiënt of in het gedrag waarmee de patiënt in contact staat met de wereld en-of met zichzelf.

Door verandering kan pas echte verbetering of genezing plaatsvinden. Zowel de klassieke als alternatieve geneeskunde is er meestal louter op gericht de klachten van de patiënt symptomatisch te behandelen. Pijn is een protest van ons brein. Een teken dat we ergens pijn van hebben, dat we onszelf pijn doen.

Voor Renny de Bruyn en zijn patiënt is het een uitdaging en uitnodiging te achterhalen wat de echte oorzaak van de lichamelijke klacht is en daarmee aan de slag te gaan. Behalve werken in zijn eigen praktijk geeft Renny ook lezingen en schrijft pamfletten, columns en boeken.